Jak wybrać najlepszy kredyt hipoteczny

Kredyt hipotecznyKredyt hipoteczny podejmujemy jako zobowiązanie raz na kilka, a nawet kilkadziesiąt lat. Wszelkie koszty i zobowiązania związane z zaciąganym kredytem kwotowo powinien podać Ci sprawdzony doradca finansowy z Warszawy. Innym, równie ważnym zagadnieniem jest częste pytanie klientów: jak długo to wszystko będzie trwało? To jest zazwyczaj najczęstsze pytanie, na które odpowiada doradca kredytowy na spotkaniu z klientem, przed złożeniem wniosku kredytowego. Każdy bez wyjątku chce wiedzieć jak długo trwa proces rozpatrzenia wniosku o kredyt hipoteczny od jego złożenia do uzyskania środków. Szczególnie, gdy transakcja zakupu nieruchomości musi się dokonać w ściśle określonym terminie.

Niestety, na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi – czasy procesu wniosku o kredyt hipoteczny w różnych bankach są po prostu różne, dodatkowo zależą od obłożenia banku, które wzrasta np. w przypadku promocji cenowej. Drastycznie wtedy rośnie ilość wpływających do bank wniosków o kredyt hipoteczny, niekoniecznie rośnie ilość osób do ich obsługi.

Prześledźmy zatem krok po kroku proces rozpatrywania wniosku kredytowego, aby zaznaczyć główne punkty i w efekcie maksymalnie skrócić czas oczekiwania na wypłatę kredytu.

Spotkanie z doradcą i wybór najlepszej oferty banku

Prawie każdy klient zaczyna liczyć czas procesowania wniosku kredytowego o kredyt hipoteczny od momentu pierwszego spotkania z doradcą kredytowym. Ten błąd popełniają prawie wszyscy. Natomiast życie jest takie, że po takim spotkaniu następuje żmudne kompletowanie dokumentów, które są niezbędne do złożenia wniosku kredytowego. Także z doświadczenia wiemy, że może to zająć naprawdę dużo czasu. Bywa, że w oczekiwaniu na kolejne dokumenty poprzednie ulegają przeterminowaniu. Zdecydowanie polecam zdecydowanie i szybkość przy kompletowaniu dokumentów do wniosku kredytowego.

Składamy wniosek kredytowy w Banku

Kompletowanie  wniosku o kredyt hipoteczny to nie tylko zbieranie dokumentów zgodnie z listą dokumentów wymaganych przez dany bank. Na tym etapie wytrawny doradca kredytowy powinien je poznać i wyłapać wszelkie ważne szczegóły, aby uprzedzić możliwe wątpliwości analityków w banku, dołączając do dokumentacji odpowiednie wyjaśnienia czy dodatkowe dokumenty.

Wszystkich zaangażowanych w proces irytuje dosyłanie kolejnych dokumentów: jeszcze to, jeszcze tamto. Ponadto większość banków ma analizę centralną, co znaczy, że każdy dodatkowy dokument trzeba dosłać np. do Warszawy, co jeszcze bardziej wydłuża łączny czas.

Wniosek jest kompletny, zatem wysyłamy dokumenty do banku i możemy włączyć stoper.

Analiza wniosku kredytowego w wybranym banku

Czas analizy wniosku o kredyt hipoteczny w wybranym banku zależy w znakomitej większości od ilości wniosków oczekujących na analizę i samego czasu analizy. Dobry doradca kredytowy zazwyczaj zna orientacyjne terminy i może je w miarę dokładnie oszacować. Wracam ponownie z tematem dosyłania dodatkowych brakujących dokumentów. Każdy nowy dokument w procesie powoduje, że analityk w banku musi ponownie wracać do tego samego tematu – to też wydłuża czas oczekiwania na decyzję.

Decyzja kredytowa banku

Jeśli decyzja jest negatywna to czas oczekiwania na udzielenie kredytu się kończy. Ale, nie bądźmy czarnymi pesymistami. Decyzja kredytowa banku jest zazwyczaj decyzją warunkową, tzn. że musimy spełnić jakieś warunki do umowy, dostarczyć jakieś nowe dokumenty, wyjaśnienia, formularze. Na tym etapie również liczy się sprawność dostarczenia oczekiwanych przez bank dokumentów.

Po zweryfikowaniu spełnienia wszystkich postawionych warunków bank potwierdza swoją decyzję i przygotowuje umowę kredytową.

Umowa kredytowa

Aby podpisanie umowy o kredyt hipoteczny przebiegało sprawnie powinniśmy ją  dostać i zapoznać się z jej zapisami wcześniej, a nie dopiero przy jej podpisywaniu. To ważne, ponieważ czytanie umowy bezpośrednio przed jej podpisaniem w Banku może spowodować, że nie zauważymy jakichś istotnych szczegółów, które mogą się okazać ciężarem na długie kolejne lata. Nam pomagał skutecznie doradca kredytowy z Warszawy

Jeśli kredyt jest przeznaczony na zakup nowego mieszkania kolejnym etapem po podpisaniu umowy kredytowej jest

Akt notarialny

Jeśli znamy już termin podpisania umowy z bankiem warto zarezerwować także termin na podpisanie aktu notarialnego u wybranego Notariusza. Szczególnie w miejscowościach, gdzie jest np. tylko jedna kancelaria notarialna i mogą być długie terminy oczekiwania. Jeden odpis aktu notarialnego musi być koniecznie dołączony do dokumentacji kredytowej do uruchomienia kredytu.

Wypłata kredytu

Wierzcie lub nie, ale to dla wszystkich zainteresowanych najprzyjemniejszy moment, ale… Cała dokumentacja kredytowa jest ponownie weryfikowana pod względem poprawności w dziale banku zajmującym się uruchomieniami kredytów i mogą się pojawić różne nieścisłości – zdarzają się błędy w aktach notarialnych. To kolejny czynnik, który może znakomicie wydłużyć cały proces.

Podsumowanie

Aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania od złożenia wniosku o kredyt hipoteczny do wypłaty kredytu potrzebna jest ścisła współpraca z doradcą kredytowym, mobilizacja w możliwie szybkim przygotowywaniu wymaganych dokumentów na każdym etapie kredytu.

This entry was posted in kredyt hipoteczny, Warszawa and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.